بررسی واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی

کاربرد آنها در صنعت ساختمان

واقعیت مجازی Virtual Reality(VR)


واقعیت مجازی را میتوان برداشت مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی تعریف نمود.

سال هاست که محققین به دنبال راهی برای ادغام کردن فضای مجازی و فضای واقعی هستند و این همه تحقیق برای آسان کردن زندگی انسان‌هاست. تفاوت این طرح با دیدن فیلم سه‌بعدی در این است که مخاطب در واقعیت مجازی خود را درون فضا احساس می‌کند ولی در فیلم سه‌بعدی آن را بیرون از نمایشگر می‌بیند.

به عبارت دیگر فناوری واقعیت مجازی تجربهٔ قرارگیری کامل در یک محیط مجازی و دیجیتال است و دنیای فیزیکی را کاملاً نادیده می‌گیرد یا به اصطلاح، جهانی مجازی به موزات جهان واقعی است. در این فناوری، کاربران با استفده از عینک‌های VR می‌توانند در یک محیط مجازی قرار گرفته و از مشاهده و قابلیت تغییر در محیط پیرامون خود لذت ببرند.

کاربرد واقعیت مجازی در صنعت ساختمان:

با وجود ایجاد تکنولوژی و نرم‌افزارهای جدید و قوی تر شدن سخت‌افزارهای کامپیوتری استفاده از این تکنولوژی روز به روز ارزان‌تر می‌شود؛ و قیمت تمام شده آن برای کارفرمایان به حد قابل قبولی کاهش یافته‌است.

با ارائه یک تجربه فراگیر از طرح‌ها، محصولات و زمینه‌های مربوط به فضای ساختمان، ابزار VR و AR تبدیل به یک استاندارد صنعتی می‌شوند که تکرار سریع و فرصت را برای اصلاح طرح‌ها در همکاری با مشتریان و همکارانش فراهم می‌کند.

امروزه از نرم‌افزارهای متنوعی برای ایجاد فضاهای ساختمانی برای مهندسین عمران و معماری استفاده می‌شود، که می‌توان به Storyboard VR و موتور بازیسازی آنریل انجین که اخیراً بین معماران محبوب شده‌است اشاره کرد

جهت درک بهتر واقعیت مجازی، ویدئوی زیر را مشاهده نمایید:


واقعیت افزوده Agmented Reality(AR)