گروه بیم مدلینگ، متشکل از مهندسین رشته‌های عمران، معماری و کامپیوتر؛ به طور تخصصی در حوزه شبیه‌سازی و مشاهده آینده پروژه (بعد سوم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM)، فعالیت می‌نماید و هدف اصلی آن، ارائه راه‌حل‌ها و روش‌های مختلف جهت حل مشکل عدم درک آینده پروژه‌های ساختمانی برای سازندگان، خریداران و افراد جامعه می‌باشد.

با مشاهده دقیق پروژه پیش از ساخت، زمان و هزینه تمام شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت