اگر شما کارفرمامشاورپیمانکارمهندسحرفه ایعلاقه مند هستید،

ما میتوانیم با افتخار به شما کمک کنیم

BIM

BuildingInformationModelling

مدلسازی اطلاعات ساخت

آیا مایلید پیش از اجرای یک پروژه ساختمانی، تمامی جزئیات آن را مشاهده نمایید؟

بیم مدلینگ در کنار شماست…

آخرین پروژه‌های انجام شده:

هایپرمارکت شهر قم

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

ویلای شهر رامسر

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

آپارتمان دوبَر

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

نمایشگاه خودرو

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

مهمترین خدمات ما:

گامهای دریافت خدمات:

با افتخار در کنار شما خواهیم بود…

گروه تخصصی بیم مدلینگ