اگر شما کارفرمامشاورپیمانکارمهندسحرفه‌ایعلاقه‌مند هستید،

ما میتوانیم با افتخار به شما کمک کنیم

BIM

BuildingInformationModelling

مدلسازی اطلاعات ساخت

آیا مایلید پیش از اجرای یک پروژه ساختمانی، تمامی جزئیات آن را مشاهده نمایید؟

بیم مدلینگ در کنار شماست…

تیزر معرفی پکیج خدمات ویژه گروه (مشاهده آینده):

آخرین پروژه‌های انجام شده:

کلینیک دکتر مروَستی

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

مجتمع مسکونی نیایش

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

برج‌های مسکونی افق

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

هایپرمارکت شاپرک

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

ویلای آقای مهندس آریا

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

آپارتمان سحر

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

برج‌های مسکونی دانش

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

آپارتمان فردوس

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

نمایشگاه خودروی ایران‌زمین

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

مهمترین خدمات ما:

گامهای دریافت خدمات:

با افتخار در کنار شما خواهیم بود…

گروه تخصصی بیم مدلینگ