پرسشنامه تهیه تیزر پروژه

لطفا فقط مواردی را که در نظر دارید در تیزر آورده شوند، تکمیل نمایید
  • جدا کننده بخش

  • جدا کننده بخش

  • جدا کننده بخش

  • مثلا تیزر مشابه کدام نمونه‌کار باشد، جلوه‌های ویژه خاص و...