معرفی بیم، مزایا و کاربردهای آن

معرفی اجمالی بیم و مهمترین مزایای آن [...]