مشخصات پروژه

(این پروژه در دست انجام بوده و تکمیل نگردیده است)

مجتمع مسکونی نیایش

تعاونی مسکن کارکنان جامعه المصطفی

540 واحد مسکونی

بتن آرمه با دیوار برشی

21 طبقه

5 بلوک مسکونی و یک بلوک تجاری

76000 متر مربع

به طور میانگین در مرحله اسکلت

قم- روبروی بوستان علوی

مشاهده مجازی حال و آینده پروژه

در دست ساخت…

تیزرانیمیشن معرفی پروژه

در دست ساخت…

مقایسه تصاویر حال و آینده

در دست ساخت…