مشخصات پروژه


کاربری: مسکونی- تجاری

تعداد طبقات: 9 طبقه

تعداد واحدها: 13 واحد مسکونی و 1واحد تجاری

کل زیربنا: 2800 مترمربع

خدمات انجام گرفته


مدلسازی فاز دو نما

نقشه نبشی کشی نما

رندر و انیمیشن فضای خارجی

زمان باقیمانده تا رونمایی از پروژه
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه