مشخصات پروژه

مجتمع مسکونی فردوس

جناب آقای مهندس محمدی

45 واحد مسکونی

بتن آرمه با دیوار برشی

12 طبقه

مسکونی

7000 متر مربع

اسکلت

قم- جنب بزرگراه فردوسی

مشاهده مجازی حال و آینده پروژه

ورود و حرکت در فضای آینده پروژه

تیزر انیمیشن معرفی پروژه

مقایسه تصاویر حال و آینده پروژه

در دست اقدام…<