مشخصات پروژه

کلینیک دکتر مروَستی

جناب آقای دکتر مروَستی

20 واحد اداری

بتن آرمه با دیوار برشی

8 طبقه

اداری تجاری

2500 متر مربع

نازک کاری

تهران- زعفرانیه- تقاطع خیابان محمودیه و آبان

مشاهده مجازی حال و آینده پروژه

اطلاعات بیشتر و ورود به پروژه

تیزر انیمیشن معرفی پروژه

مقایسه تصاویر حال و آینده پروژه