پروژه برج‌های مسکونی دانش (قم)

برج‌های مسکونی دانش

شرکت تعاونی مسکن انبوه‌سازان دانش

192 واحد مسکونی

بتن آرمه با دیوار برشی

15 طبقه

4 برج مسکونی و یک بلوک تجاری

28000 متر مربع

پایان یافته

قم- بلوار دانش

تیزر معرفی پروژه