مراحل سفارش تیزرانیمیشن

تکمیل پرسشنامه به صورت الکترونیکی از طریق لینک زیر یا تکمیل برگ خام ارسالی امکان پذیر است.

در صورتی که پروژه شما فاقد فایل سه‌بعدی است، با ارسال نقشه‌های دوبعدی به راحتی سفارش دهید.

پس از بررسی پرسشنامه و مدل سه‌بعدی، پیش‌فاکتور با قیمت دقیق صادر می‌گردد.

پس از واریز مبلغ پیش‌پرداخت، جهت برداشت هوایی از پروژه هماهنگ خواهد شد.
این مرحله با استفاده از تصاویر هوایی و مدل سه‌بعدی و بر اساس پرسشنامه تهیه می‌گردد.

در مرحله آخر فایل تیزرانیمیشن جهت بررسی و تایید نهایید حضورتان ارسال می‌گردد.

مراحل سفارش تور مجازی

تکمیل پرسشنامه به صورت الکترونیکی از طریق لینک زیر یا تکمیل برگ خام ارسالی امکان پذیر است.

رندرهای °360 معمولا با نرم‌افزارهایی مانند Lumion، 3ds Max و… تهیه می‌گردد.

پس از بررسی پرسشنامه و مدل سه‌بعدی، پیش‌فاکتور با قیمت دقیق صادر می‌گردد.

بر اساس موارد مدنظر شما در پرسشنامه، منوهای اختصاصی وب‌اپلیکیشن (تورمجازی) تهیه می‌گردد.
در این مرحله ارتباط بین تصاویر °360 و ساخت تور مجازی انجام می‌گردد.

پس از تهیه تور مجازی، لینک اختصاصی آن برای شما ارسال گردیده و به راحتی می‌توانید آنرا منتشر نمایید.

مراحل سفارش طراحی سه‎‌بعدی

تکمیل پرسشنامه به صورت الکترونیکی از طریق لینک زیر یا تکمیل برگ خام ارسالی امکان پذیر است.

در این مرحله نقشه‌های دو‌بعدی پروژه که معمولا با نرم‌افزار Autocad تهیه می‌شود را ارسال می‌نمایید.

پس از بررسی پرسشنامه و مدل سه‌بعدی، پیش‌فاکتور با قیمت دقیق صادر می‌گردد.

در این مرحله مدل سه‌بعدی پروژه با نرم‌افزار 3ds Max ساخته می‌شود.
نقشه‌های دقیق فاز دوم اجرایی در این مرحله تهیه می‌گردد.

تصاویر تک‌شات رندر طرح پروژه و نقشه‌های اجرایی حضورتان ارسال می‌گردد.